Вакыйгалар хроникасы


Законга кул куелды

Татарстан Республикасы Президенты “Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексына үзгәрешләр һәм өстәмәләр һәм "Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексын гамәлгә кертү хакында" Татарстан Республикасы Законының 5 статьясына үзгәреш кертү турында” Татарстан Республикасы Законына кул куйды. Әлеге Закон нигезендә гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында законнарны бозган өчен вазыйфаи затлар административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Бу төзәтмә законнарда элек яшәп килгән кимчелекне төзәтүгә хезмәт итә. Закон гражданнарның хокукларын тәэмин итүгә, вазыйфаи затларның җаваплылыгын күтәрүгә юнәлдерелгән.

Закон тексты массакүләм мәгълүмат чараларында басылып чыгачак.


ТР Президенты матбугат үзәге, 19.02.2005.